15.10.2012

Pískování trávníku a Top dressing

Pískování trávníku

Pískování je vpravení bílého křemičitého písku do travního porostu za účelem zkvalitnění půdy – vegetační vrstvy trávníku.
Cíle pískování jsou:

Ruční pískovač Rink

Ruční pískovač Rink

  • zlepšit vegetační vrstvu trávníku
  • zlepšit půdní strukturu
  • zvyšit propustnost vody a živin.
  • pískování zrychluje osychání trávníku po dešťových srážkách.
  • výrazně omezit tvorbu plsti a mechu.
Pro pískování trávníku se používá křemičitý písek zrnitosti 0,25-2 mm. Pískuje se 1x ročně, nejlépe po vertikutaci nebo aerifikaci v dávce 4-9 l/m2.
Pískování se provádí u větších ploch speciálními stroji, u menších ploch je možné použít aplikační vozíky a rozmetadla hnojiv. Písek je nutné rovnoměrně rozprostřít po ploše trávníku, ale tak, aby nedošlo k úplnému překrytí trav! Písek srovnáme smykováním, na menších plochách hráběmi.

Top – Dressing

Na podobném principu jako pískování je založena další specializovaná činnost v údržbě trávníku a to je Top-Dressing.
Při Top-Dressingu se nepoužívá pouze písek, ale speciální top-dressingnová směs. Tato směs je složena z křemičitého písku, kompostu a rašeliny nebo speciálního substrátu. Směs pro Top-Dressing lze doplnit i o hnojivo nebo jiné pomocné půdní látky a půdní kondicionéry.
Top Dressing provádíme po aerifikaci nebo skarifikaci trávníku.