4.11.2012

Postup při vertikutaci trávníku

Postup vertikutace

Vertikutace patří k základním činnostem v údržbě trávníku. Ukážeme si proč se provádí, jak a čím se provádí, jaký má efekt pro trávník, kdy se provádí a co po ní následuje.

Cíl vertikutace

Odstranění plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy trávníku, to jsou hlavní cíle pro provedení vertikutace.

trávník před vertikutací

trávník před vertikutací

Plsť se v trávníku tvoří v průběhu vegetace. Plsť je:

 • zbytky posečené trávy
 • odumřelé rostliny
 • plevele
 • mech.

Plsť vytvoří v trávníku i několik centimetrů silnou nepropustnou vrstvu, která má velmi negativní vliv na kvalitu trávníku. Zabraňuje pronikání světla, živin, vzduch a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek „udušení trávníku“.

Vrstva plsti v trávníku způsobuje jeho mělké zakořenění. Trávník zakoření pouze ve vrstvě plsti a kořenový systém se rozrůstá do šířky. Mělce kořenící rostliny pak v sušším období špatně příjmají vláhu z půdy. Kořeny nedosáhnou do hlubšího půdního profilu. To vše způsobuje vysychání trávníku.

Vysychání trávníku a jeho „udušení“ vede ke:

 • žloutnutí trávníku,
 • špatnému stavu a oslabení,
 • ztrátě vitality.

Oslabený trávník pak snadněji napadají houbové choroby a plísně. Vyschlá místa rychleji zarůstají plevelem a mechem.

Pravidelné a účinné odstraňování plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy je nezbytné pro zdravý a silný růst trávníku a jeho vitalitu. Vertikutujte, nechte trávník nadýchnout.

 

Princip vertikutace

Nože vertikutátoru prořezávají vrchní vegetační vrstvu půdního profilu trávníku. Slovo vertikutace je od anglického vertical cut ( česky svislý řez ).

Vertikutátory jsou vybaveny ostrými noži, které rotují na hřídeli. Nože se svisle zařezávají do půdy. Hloubka zařezávaní je mělká, cca 2-3 mm. 

Jemně se prořezává vrchní vegetační vrstva a zároveň se čistí trávník od plsti.

trávník po verkutikutaci

trávník po verkutikutaci
trávník „dýchá“
přijmá živiny, světlo, vzduch a vodu

Vyčesáním plsti z trávníku zajistíme

 • zvýšení cirkulace vzduchu
 • zvýšíme příjem vody a světla
 • podpoříme růst kořenů
 • omezíme růst plevelů a mechu

Při vertikutaci také, díky vertikutačním nožům, přesekáváme travní výběžky. A tím podporujeme tvorbu nových výběžků a trávník zmlazujeme.

Nože vertikutátoru jsou většinou hvězdicovitého nebo trojúhelníkovitého tvaru a jsou připevněny na hřídeli, která rotuje.

Některé vertikutátory, zejména elektrické, jsou vybaveny pouze drátky ( ocelovými „drápky“ ). Takto vybavený stroj udělá necelou polovinu práce potřebnou při vertikutaci. Pouze vyhrabe „stařinu“ z trávníku. A již nedochází k mělkému prořezání vegetační vrstvy nebo k zmlazení trávníku. Drápky pouze nahrazují důkladné vyhrabání trávníku. Mají nižší životnost.

 

Při vertikutaci dodržujte doporučenou hloubku 2-3 mm. Vertikutace není úprava půdy. Při nesprávném použití velmi rychle snižujete účinnost stroje. Přílišná hloubka je velká zátěž pro jeho motor a způsobuje rychlé opotřebení nožů.

Hloubkové provzdušnění a prořezání trávníku nemá s vertikutací nic společného. Na podobném principu, ale do větší hloubky, se provádí skarifikace. K hloubkovému provzdušnění slouží aerifikace. Více o těchto metodách s přečtěte na stránce Speciální údržba.

Termín vertikutace

U okrasných a užitkových trávníků se provádí vertikutace dvakrát ročně. V jarním a podzimním termínu.

Jarní termín je ideální v období konec března až konec dubna. Podzimní termín je na přelomu srpna a září – až konec září.

termín vertikutace

termín vertikutace

Před vertikutací trávník posečeme.

 

Termín volíme vždy s ohledem na vývoj klimatických podmínek. Příliš časně jarní vertikutace může spíše uškodit. Trávník nesmí být podmáčený.

U sportovních trávníků, které jsou silně zatěžovány, se mohou vertikutovat i vícekrát v roce.

Vertikutaci provádíme vždy s přihlédnutím na skutečný stav trávníku a klimatické podmínky.

 

Co následuje po vertikutaci

Po skončení vertikutace vypadá trávník podivně poničený. Není ale třeba mít strach. Trávník velmi rychle zregeneruje a vertikutace mu prospívá.

Z trávníku, pokud nemáme stroj z košem, sebereme vyčesané zbytky. Použijeme buď hrábě nebo sekačku s košem, dle velikosti plochy. Následně trávník přihnojíme a zavlažíme. Je vhodné také provést pískování a dosev trávníku.

Pro přihnojení trávníku použijte rozmetadla hnojiv nebo aplikační vozíky. Docílíte tím přesnější a rovnoměrnější aplikaci!

Další rady a představení jednotlivých vertikutátorů je v sekci naše tipy.

Chcete mít informace o vertikutaci trávníku stále při ruce?

Připravili jsme pro Vás e-book: Nechte svůj trávník nadechnout – vertikutace trávníku

ke stažení zdarma.