15.10.2012

Hloubkové kypření

Hloubkové kypření jsou další způsoby provedení provzdušnění trávníku. Podobně jako aerifikace i hloubkové kypření má za cíl provzdušnit vegetační vrstvu trávníku.

Základní způsoby provedení hloubkové kypření jsou:

  1. aktivní ( vibrační )
  2. pasivní
  3. tlakem vody
  4. tlakem vzduchu

Aktivní hloubkové kypření

Cílem je aktivní nakypření vegetační vrstvy pod hlavní kořenovou soustavou směrem horizontálním. A narušení kořenové zony ve směru vertikálním.

Při tomto způsobu dojde, zjednodušeně řečeno, k nadzvednutí zhutnělé vrstvy substrátu pod kořenovým systémem.

vše pro:

  • zlepšení příjmu živin z půdy
  • tvorbu kořenového vlásení

obojí vede k posílení kořenového systému rostliny a tím k zvýšení vitality trávníku.

 

Pasivní hloubkové kypření

Pasivní hloubkové kypření je děrování zeminy do hloubky až 50 cm s využitím ocelových „vrtáků“. Cílem je narušení silně utužené zeminy.

Tato metoda je velmi účinná pro těžké půdy a silně utužené vrstvy zeminy.

Po kypření následuje pískování, přihnojení a přísev. Prohlédněte si ukázku stroje Firmy Redexim:

Hloubkové kypření tlakem vody

Tato metoda se nazývá HydroJect.

K narušení zhutnělého substrátu se využívá vodní ijektáž pod tlakem. Tento systém je také možné využít k hloubkovému hnojení a přidání živin do půdného profilu.

Hloubkové kypření tlakem vzduchu

Jinak také – meliorační frézování ( štěrbinová drenáž ) – systém Teralift.

Tento záseh se provádí drážkováním . Drážky jsou hluboké až 150 mm a široké 30 mm. Cílem je výrazně zlepšit příjem vody a snížit utuženost substrátu.

Systém Verti Quake od firmy Redexim

http://youtu.be/msSYs604Tu4

 

Jak je vidět na přiložených ukázek, všechny tyto operace vyžadují speciální stroje. Většina těchto operací se provádí zejména na golfových hřištích. Pro okrasné zahrady se ze speciálních operací používají pískování, aerifikace a skarifikace.